Polityka Prywatności Sklepu Internetowego Sextoys4ever.com

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Sextoys4ever.com za pośrednictwem serwisu internetowego.

1.2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Sextoys4ever.com (dalej: “Administrator”).

1.3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych, Administrator działa zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

2. Zakres zbierania danych

2.1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oferowanych w sklepie internetowym Sextoys4ever.com, a także w celu prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych.

2.2. Zbierane dane obejmują m.in.:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • Adres zamieszkania,
 • Dane dotyczące płatności (np. numer karty kredytowej, dane bankowe),
 • Informacje dotyczące zamówień i zakupów.

3. Cele przetwarzania danych osobowych

3.1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w następujących celach:

 • Realizacja zamówień i dostarczenie zakupionych towarów,
 • Obsługa reklamacji i zwrotów,
 • Utrzymanie konta Użytkownika,
 • Prowadzenie działań marketingowych, w tym przesyłanie newsletterów,
 • Prowadzenie analiz statystycznych i poprawa jakości świadczonych usług,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa serwisu i zapobieganie nadużyciom.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych

4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie:

 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wykonania umowy,
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak prowadzenie działań marketingowych, zabezpieczenie roszczeń,
 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych w określonych celach.

5. Udostępnianie danych osobowych

5.1. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji zamówień, w szczególności firmom kurierskim, operatorom płatności oraz dostawcom usług IT.

5.2. Administrator może udostępniać dane osobowe organom ścigania, sądom oraz innym instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Prawa Użytkowników

6.1. Użytkownikom przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • Prawo do sprostowania danych,
 • Prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”),
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • Prawo do przenoszenia danych,
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.2. W celu skorzystania z powyższych praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na stronie internetowej Sextoys4ever.com.

7. Okres przechowywania danych

7.1. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym wykonania umowy oraz spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

7.2. Dane przetwarzane na podstawie zgody są przechowywane do momentu jej cofnięcia.

8. Środki ochrony danych osobowych

8.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.

8.2. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnione osoby, które są zobowiązane do zachowania ich poufności.

9. Pliki cookies

9.1. Serwis Sextoys4ever.com wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, poprawy jakości usług oraz prowadzenia działań marketingowych.

9.2. Użytkownik może zarządzać ustawieniami plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookies może jednak wpłynąć na funkcjonalność serwisu.

10. Zmiany w Polityce Prywatności

10.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach Użytkownicy będą informowani poprzez zamieszczenie nowej wersji Polityki na stronie internetowej sklepu.

10.2. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej sklepu.

11. Kontakt

11.1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem danych kontaktowych dostępnych na stronie internetowej Sextoys4ever.com.


Polityka Prywatności została sporządzona w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności RODO, i jest częścią regulaminu sklepu internetowego Sextoys4ever.com.

0

No products in the cart.